Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie

Achter de wolken schijnt de zon


Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 geldt de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. Als lid van het NVPA zijn de klachten- en geschillencommissie van de SCAG (Stichting Complementaire Gezondheidszorg), alsook het tuchtrecht van de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg) van toepassing. De meeste cliŽnten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dit niet het geval is. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op. Komt u er onverhoopt niet uit dan verwijzen wij naar de website van de NVPA.

Voor meer informatie zie cliŽntfolder van het SCAG.

 

Per 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht gegaan en bestaat een meldrecht. Dit houdt in dat professionals bij signalen hiervan hun beroepsgeheim mogen doorbreken om hiervan een melding te doen. In mijn praktijk wordt gebruik gemaakt van een document met een 5-stappenplan bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 

Tevens is een onderdeel van de Wkkgz het VIM (Veilig Incidenten Melden). Het doel is leren van situaties die onbedoeld tot schade voor de cliŽnt hebben geleid of hadden kunnen leiden. In mijn praktijk hanteer ik een register van incidenten.

 

Per 1 januari 2016† geldt† de wet Meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bij een ernstig datalek van persoonsgegevens de verplichting geldt dit direct binnen 72 uur na de ontdekking te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

info@integratievetherapie.com

Brigitte Oliekan

Lambermonstraat 18

6373 BD† LANDGRAAF

Tel. (045) - 5 69 15 55