Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie

Achter de wolken schijnt de zon

             

              Links

 

 

              Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen (NVPA)

 

              Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO)

 

              Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

 

              Therapeutic Touch  voor professionele zorgverleners (complementaire zorg)             

 

              Therapeutisch centrum in België (Emotioneel Lichaamswerk)

 

              School voor psychodrama en IntraCom Renée Oudijk/psychotherapeute

 

              De wegwijzer naar een psycholoog of psychotherapeut

 

              ReAttach Academy

info@integratievetherapie.com

Brigitte Oliekan

Lambermonstraat 18

6373 BD  LANDGRAAF

Tel. (045) - 5 69 15 55