Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie

Achter de wolken schijnt de zon

Psychosociale en Lichaamsgerichte Psychosociale Therapie

 

In deze therapie voor volwassenen worden verschillende therapievormen geïntegreerd.

Hierbij wordt geput uit een breed werkveld onder andere de volgende methodieken:

 

Rouw– en traumatherapie

Transactionele Analyse

Cognitieve gedragstherapie

Ervaringsgerichte therapie

Psychoanalytische therapie

Lichaamsgerichte therapie

Regressietherapie

Communicatie– en assertiviteitstraining

Stress– en  energiemanagement

Creatieve therapie o.a. therapie in beeld (duplo), analytische teken- en/of schrijftherapie

Humanistische therapie

 

Afhankelijk van je vraag en je voorkeur, worden de werkvormen ingezet, afgestemd op jouw persoonlijkheid en hulpvraag. De doelstelling van het proces wordt nauwgezet bewaakt en indien nodig  aangepast.

Achter de wolken schijnt de zon

Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie

info@integratievetherapie.com

Brigitte Oliekan

Lambermonstraat 18

6373 BD  LANDGRAAF

Tel. (045) - 5 69 15 55